U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Vorming en toerusting

 

Frieslands End is aangesloten bij Vorming en toerusting, samen met andere kerken en organisaties uit de omgeving worden er variërende activiteiten georganiseerd.  De volgende activiteiten worden de komende periode georganiseerd, iedereen is welkom.

 

Leerhuis in Ooststellingwerf.

Het Leerhuis is: voor mensen die zich vragen stellen over wat ‘geloof’ te maken heeft met hun leven van iedere dag, voor mensen die zoeken naar inspiratie om zinvol te leven nu in deze tijd, voor mensen die er behoefte aan hebben om hun vragen en hun zoektocht in het leven met anderen te delen en te bespreken.

Leren is samen zoeken naar wat de teksten uit de Tora/ Bijbel betekenen in het hedendaagse leven. Hoe kun je leven vanuit je geloofsbronnen?

Voor dit winterseizoen willen we ons verdiepen in het eerste Bijbelboek Genesis. We gaan daarvoor te rade bij Jonathan Sacks. Hij was opperrabbijn van Groot-Brittannië en auteur van vele boeken. Van zijn hand verscheen de vijfdelige serie ‘Verbond en dialoog- joodse lezing van de Tora. Genesis is het eerste deel van deze serie.

Genesis: het boek van het begin, vol verhalen over hoe God met deze wereld en de mens begon. Genesis gaat over de leden van een familie. Gewone mensen die bijzonder worden door hun bereidheid om God te volgen.

Samen lezen we de verhalen, we leren over kennis van goed en kwaad door een ingewikkeld verhaal over de eerste mens, de eerstevrouw, een slang en een boom. We beginnen iets te begrijpen over de menselijke vrijheid en het misbruik er van. We lezen de verhalen over Abraham, Sara en hun kinderen. Verhalen die iedereen kan verstaan. Iedereen spitst z’n oren als er een verhaal wordt verteld. Iedereen wil weten hoe het verder gaat. In een verhaal weten we, net als in het echte leven, nooit wat er gaat gebeuren, want mensen zijn vrij. Zal Eva van de verboden vrucht eten? Zal Kaïn Gods waarschuwing in de wind slaan? Zullen Jozefs dromen uitkomen?

In deze wintermaanden komen we 7 keer bij elkaar. We lezen en bespreken enkele hoofdstukken van het boek Genesis aan de hand van de commentaren en de essays van Jonathan Sacks.

Geïnteresseerd? Voor de eerste avond kunnen wij u een digitale versie van het eerste hoofdstuk van het boek sturen. Voor deelnemers aan het leerhuis is er de mogelijkheid om samen het boek aan te schaffen. Stuur daarvoor een mail naar één van de onderstaande mensen. U krijgt dan een korting van 10% op de normale verkoopsprijs van € 29.99

Genesis - Boek van het begin  - Jonathan Sacks ISBN 978-94-92183-91-0 uitgever Skandalon Middelburg.

 

Wanneer: Donderdagavond op 14 september; 5 oktober;  2 november; 7 december; 11 januari;  1 februari; 7 maart.

 

Waar: Het Anker, Jan Frankensingel 30 Oosterwolde

Aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur

 

OPROEP!!

Vorming en Toerusting –  Ontmoeting en Verbinding

Het afgelopen voorjaar hebben de commissieleden van Vorming en Toerusting na jarenlange inzet hun opdracht teruggegeven aan de kerkenraden van Appelscha, Oosterwolde, Frieslands End en Donkerbroek. Daarmee staan we samen voor de uitdaging om antwoord te geven op de vraag: ‘En nu?’ Op een oriënterende bijeenkomst in juni jl. werd door alle vertegenwoordigers aangegeven dat een gezamenlijk aanbod van activiteiten wenselijk blijft. Dat sluit aan bij de tendens van de landelijke kerk die gemeentes actief stimuleert om samen te werken. We willen dan ook graag een
doorstart maken en stellen voor dat te doen onder de naam  "Ontmoeting en Verbinding"

Wat is daarvoor nodig?
Om te beginnen willen we aan iedere gemeente vragen om voor het huidige seizoen één activiteit aan te bieden.

Wie gaat ons helpen?
We zoeken vanuit iedere gemeente 1 contactpersoon voor een nieuw te vormen commissie.

Taak van de commissie:
Alle activiteiten rondom Ontmoeting en Verbinding te inventariseren en te promoten. Wellicht kan de commissie t.z.t. ook zelf nieuwe activiteiten organiseren.

In de komende periode zullen ds. Jan Kortleve en kerkelijk werker Dieneke Grit samen met  de nieuwe commissieleden van start gaan, om de activiteiten te inventariseren, mogelijk te maken en te promoten. Er is vanuit Vorming en Toerusting nog wat geld over dat in
de komende periode eventueel gebruikt kan worden, mochten er kosten gemaakt worden. Informatie kan verkregen worden bij Ds. Jan Kortleve (jankortleve64@gmail.com - 0516 427499) Kerkelijk werker Dieneke Grit (dienekegrit@gmail.com – 06 38 55 21
50)

Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Dieneke Grit, kerkelijk werker Frieslands End, dienekegrit@gmail.com, 06-385 521 50 .

 

 

 

Kerkdiensten in Frieslands End   2024

 

Datum Tijd         Kerk                 Voorganger                     Bijzonderheden

 

Januari 
7       10.00u     Boijl                    Ds. F. Westerman             Nieuwjaardienst
14     10.00u     Makkinga          Ds. P.J.M.A. van Ool        Heilig Avondmaal
21     Geen dienst
28     10.00u     Boijl                    Ds. G. Martens

 

Februari 
4       10.00u        Makkinga        S.A. Grit                              Kinderkerk
11      Geen dienst
18     10.00u     Boijl                     Ds. K. Jonker
25     10.00u     Makkinga           Ds. G. Martens